#32

دورهمی های کرم‌های کامپیوتر

⚠️ فقط این هفته جمعه ساعت ۱۷
فاروق کریمی‌زاده:

ماکرو‌ها در راست و چند کاربرد در یک نرم‌افزار آزاد