#24

دورهمی های کرم‌های کامپیوتر

هر جمعه ساعت ۱۸
فاروق کریمی‌زاده:

برنامه‌نویسی با زبان راست

🚫 لغو شد