#9

دورهمی های کرم‌های کامپیوتر

هر جمعه ساعت ۱۸
این هفته با «فاروق کریمی‌زاده» درباره:

پروژه آواهای مشترک موزیلا